ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การปฎิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และการทำวางเบิกในระบบ NEW e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ โทรศัพท์: 032472444 จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน