ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การปฎิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และการทำวางเบิกในระบบ NEW e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่
12 ระหว่างวันที่ 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร : 094 466 2925 , 093 575 4888 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน